NEN 3140 keuringen

Laat jaarlijks uw apparatuur keuren door ons!
Alle elektrische installaties en apparatuur bij bedrijven moeten voldoen aan de NEN 3140-norm. Van computers en printers tot boormachines, lampen en koffieapparaten. U bent verplicht uw apparaten jaarlijks te laten keuren door een erkende en gecertificeerde installateur. Wij beschikken over de expertise en ervaring en neemt u deze zorg maar al te graag uit handen. Wij zorgen voor een snelle en grondige NEN 3140-keuring. Zo weet u zeker dat uw apparatuur voldoet aan alle eisen voor de verzekering.
De NEN 3140, “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”, is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.
De NEN 3140-keuringen worden door verzekeringsmaatschappijen en arbeidsinspectie als verplicht beschouwd. Als u niet aan uw verplichtingen voldoet kan de arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. Wanneer er een situatie is waarbij direct gevaar dreigt, kan er besloten worden om de werkzaamheden in uw bedrijf stil te leggen. Zorg daarom dat u uw apparatuur periodiek laat controleren!
Na de keuring kunt u hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de veiligheidseisen. De keuring moet natuurlijk wel periodiek gebeuren.
Hierbij moet gedacht worden aan alle apparaten waar een stekker aan zit waar mee gewerkt wordt. Van boormachine tot decoupeerzaag, van verlengsnoer tot zaagmachine en haakse slijper. Het geldt voor zowel 230 als 400 volt.
Onder NEN 3140 vallen grote machines en ook volledige bedrijfsinstallaties.
Een NEN 3140 keurmeester moet hiervoor een erkende opleiding gevolgd hebben. Onze monteurs zijn opgeleid tot keurmeesters en zijn bevoegd deze keuring om deze keuring uit te voeren.
Elektrische arbeidsmiddelen moeten ieder jaar een NEN 3140-keuring ondergaan. Kantoormaterieel moet elke 3 jaar een keuring ondergaan. Bedrijfsinstallaties moeten tussen de 2 en 5 jaar gekeurd worden volgens de NEN 3140-norm. Dit is afhankelijk van het risicoprofiel van de installatie.
Dat hangt van verschillende factoren af:
• De tijd die er besteed moet worden aan het opnemen op locatie.
• De tijd die besteedt moet worden aan het maken van een keuringsrapport.
• De gebruikte apparatuur voor het doen van een NEN 3140-keuring.

Meer info?

Wilt u meer informatie over NEN 3140-keuringen of wilt uw een keuring laten uitvoeren?